Hvordan blir du egentlig pilot?

egentlig pilot

Mange drømmer om å bli pilot, et yrke som både imponerer og fascinerer. Det å fly et fly krever ikke bare mye teknisk forståelse, men gir deg også et enormt ansvar – spesielt om du flyr med mange passasjerer som last. For de fleste forblir pilotdrømmen nettopp en drøm, da det ikke er hvem som helst som er egnet for dette yrket. Det er likevel ikke uoppnåelig, og mange klarer å oppnå drømmen sin med litt stå-på-vilje. Vi skal her vise deg hvordan nettopp du kan bli pilot, steg for steg!

Hva slags piloter finnes?

Stort sett deler vi piloter inn i to hovedklasser: De som arbeider som trafikkflygere i helikopter eller fly innen sivil luftfart, og de som er piloter hos Forsvaret. Sistnevnte gruppe er typisk pilot for spesialfly og jagerfly, eventuelt transportfly eller helikopter. Piloter som jobber som trafikkflygere flyr gjerne rutefly og charterfly, men kan også være «hobbypiloter» som flyr eget privatfly uten å ha dette som yrke. Hva slags fly du har planer om å fly, vil bestemme hva slags utdanning du eventuelt må ta for å nå målet.

Hvordan blir du egentlig pilot

Det er nemlig mulig å bli pilot gjennom både militær utdanning (altså via Luftforsvaret) eller ved å ta utdannelsen på et universitet eller kanskje en privat fagskole. Planlegger du å bli pilot fra ung alder er det spesielt lurt å levere gode resultater i matematikk og fysikk, samt ha god fysisk/psykisk helse, da dette er en del av opptakskravet til pilotutdanningen, og vil kunne avgjøre hvorvidt du blir ansett som kvalifisert for utdanning eller ikke. Dette gjelder spesielt hvis du tar utdanning via et universitet eller luftforsvaret – spesielt når det gjelder fysisk og mental helse.

  • Trafikkflygere (sivil luftfart: charterfly, privatfly osv.)
  • Piloter i Forsvaret (jagerfly, transportfly osv.)
  • Det stilles strenge opptakskrav til pilotutdanningen – spesielt helse

Opptakskrav

Opptakskravene for å komme inn på pilotutdanningen avhenger av type utdanning og hvilken utdanningsinstitusjon det er snakk om. Dersom du skal utdanne deg til å bli yrkesflyger er kravene strengere enn dersom du skal ta utdanning for å bli privatflyger. Det blir blant annet stilt strenge krav til psykisk og fysisk helse, noe som innebærer at du må fremlegge medisinsk bevis (klasse 1), for å sikre at du er skikket til å manøvrere et fly. I tillegg er det krav om plettfri vandel (du kan ikke ha noe på rullebladet ditt eller en kriminell historie).

Søker du på utdanningen i Luftforsvaret er det i tillegg krav om at du må være mellom 18 og 22 år gammel, eventuelt opptil 24 år hvis du har fullført befalsskolen. Forsvaret anslår faktisk at kun 5 % av nordmenn tilfredsstiller kravene de setter. Søkere hos UiT må ha generell studiekompetanse, fysikk 1 og matematikk R1 (eventuelt S1 + S2) fra videregående skole. Privatskoler og skoler i utlandet stiller ikke nødvendigvis så strenge faglige krav til deg som søker, men er til gjengjeld ofte svært dyre (prislappen er gjerne rundt 1 000 000 kroner).

Opptakskrav

Utdanning for å bli pilot

Dersom du ønsker å ha et yrke som pilot innen sivil luftfart, og samtidig ønsker å ta utdanningen i Norge, kan du for eksempel studere bachelor i luftfartsfag på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Denne utdanningen koster ikke penger (sett bort fra bøker etc.). Det er også mulig å ta utdanningen på private fagskoler, noe du selv må betale for. Lånekassen vil kunne gi deg støtte til enkelte privatskoler, dersom du trenger økonomisk hjelp under utdanningen. I tillegg til dette er det mulig å ta utdanningen i utlandet.

Tar du utdanningen din i et europeisk land, eventuelt i USA, må denne være godkjent i Norge for at du skal kunne være pilot her til lands. Det siste alternativet er å ta militær utdanning. Dette kan du gjøre både i Norge og i USA. Du vil da få lønn underveis i utdanningen, samt at du vil få fast stilling som pilot i Luftforsvaret dersom du fullfører, noe som er ganske lukrativt. Du vil da binde deg til Forsvaret i 15 år omtrent, inkludert de 2–3 årene det tar å utdanne seg.

  • Universitetet i Tromsø (UiT) – bachelor
  • Private fagskoler
  • Militær utdanning via Luftforsvaret

Utdanning for å bli pilot

Kan du jobbe som pilot etter endt utdanning?

Dersom du tar utdannelsen din via f.eks. Universitetet i Tromsø, vil du etter endt utdanning få sertifikatet Commercial Pilot License (CPL), noe som gir deg rett til å fly luftfartøy av typen Multi Engine og Single Engine, i tillegg til Instrument Rating (IR). Du vil i tillegg få ATPL-teorien, hvilket gir deg «frozen ATPL» – noe som betyr at du har bestått alle teoretiske eksamener som er nødvendige for å ta Airline Transport Pilot License (ATPL) seinere. Du vil ha grunnutdannelsen for å være pilot etter endt utdanning, noe som gir mange muligheter.

Kan du jobbe som pilot etter endt utdanning

Du kan for eksempel starte i et yrke som pilot på et rutefly, eller jobbe som instruktør og ta instruktørkurs. Skal du imidlertid jobbe på et fly med vekt over 5 700 kg, må du ha en «type rating» eller typeutsjekk på flytypen du skal fly, i tillegg til CPL. Enkelte flyselskaper arrangerer egne kurs av denne typen til sine ferske piloter, andre ganger må du ordne det selv. Med noen års erfaring med yrke som kommersiell pilot, vil du ha mulighet til å kunne jobbe som kaptein på rutefly, ved å ta ut ATPL.

  • Med utdanning fra UiT vil du kunne fly rutefly etter endt og bestått utdanning
  • Veier flyet mer enn 5,7 tonn må du ha en «type rating» + CPL

Flytimer

De ulike utdannelsene inkluderer flytimer, noe som er helt essensielt for at du skal være skikket til å fly i luften. Etter endt utdannelse vil du stort sett ha vært gjennom flere hundre flytimer. På UiT vil du få ca. 230 flytimer, hvor omtrent 50 av disse gjennomføres i flysimulator. Dette timeantallet kan variere, men det kreves at du tar de påkrevde timene for å kunne få sertifikatene du trenger. I en flysimulator sitter du i en kunstig cockpit på bakken, og får følelsen av hvordan det er å fly.

I simulatoren får du mulighet til å bli kjent med instrumentene i flyet, noe som av naturlige årsaker ikke er spesielt praktisk å øve seg på i luftrommet. Dette gir deg muligheten til å øve deg i trygge omgivelser. Under flytimene vil du bli veiledet av en erfaren pilot, slik at du lærer deg hvordan du skal fly selv. Flytimene er den praktiske delen av utdannelsen, og kommer altså i tillegg til den teoretiske delen. Du må bestå begge deler for å kunne bli flyger og få sertifikat slik at du kan jobbe som pilot.

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.