Hvordan bli lærer? Flere veier til læreryrket!

læreryrket

Å være lærer er både givende og viktig i samfunnet vårt. Du får en variert hverdag med mange forskjellige arbeidsoppgaver, og du kan undervise barn i alle aldre. Noen velger også å undervise voksne, så om du velger dette yrket har du mange muligheter. Du får muligheten til å følge barn og ungdommer i flere år og se dem utvikle seg og forstå mer av verden rundt seg. Det er også et viktig yrke for samfunnet vårt, fordi du gir kunnskap til en ny generasjon. Det er altså et spennende yrke.

Ulike måter å bli lærer på

Det første du må bestemme deg for er hvilken aldersgruppe du vil undervise. Trives du best i grupper med unge barn eller vil du undervise ungdommer? Det er nemlig ulike utdanningsveier til å bli lærer og disse avhenger av hvilke aldersgrupper du ønsker å undervise. Med barn er det viktig å være villig til å bruke lek og fantasi når du skal lære bort, mens eldre barn krever mindre lek. For dem er det viktig at de blir undervist av noen som kan holde ro i klassen og finne interessante måter å undervise i faget.

Hvordan bli lærer.

Det neste valget du må ta er hva slags fag du vil undervise i. Dette avgjør nemlig hvilken studieretning du velger på lærerstudiet. Er du glad og flink i språk? Da passer det godt å undervise i norsk og engelsk, og kanskje også et fremmedspråk. Eller foretrekker du matematikk og realfag? Da er det perfekt for deg å bli lærer i naturfag eller matte. Kanskje du heller er flink i kunst? Da er det kanskje best å satse på å undervise i et kunstfag. Da må du altså tenke på:

  • Hvilken aldersgruppe vil du undervise?
  • Hvilke fag vil du lære bort?

Å utdanne seg til læreryrket

Det er mange måter å bli lærer på. Om du har lyst til å undervise i grunnskolen, må du ta utdannelse for det på en høyskole. For å komme inn på lærerstudiet må du nå ha karakter 3 i norsk og karakter 4 i matte. Du må også ha 35 skolepoeng. De aller fleste høyskolene i Norge tilbyr denne utdannelsen, så du må også bestemme deg for hvor du vil studere. Kanskje du kan bruke denne muligheten til å bo i en ny by? Utdannelsen tar fem år, og da får du en mastergrad.

Å utdanne seg til læreryrket

Om du har lyst til å undervise på videregående er det vanlig å velge lektorprogrammet til et universitet. Da får du også en mastergrad, og kan undervise på videregående. Noen foretrekker dette fremfor grunnskolen, fordi ungdommene er eldre og ofte mer motiverte siden de har valgt å begynne på videregående. Her lærer du både fag og pedagogikk, og blir trygg på å være lærer når du er ferdig. Det er også noen voksne som velger å gå på videregående, så du kommer til å undervise en variert klasse når du er ferdig.

Andre måter å bli lærer på

Det er mange som jobber i skolen som har gått en annen vei enn lærerutdannelsen. De har ofte en grad fra universitetet som også undervises i på skolen, som språk eller realfag. Om du har det og vil bli lærer, anbefales det å ta et år på PPU – praktisk-pedagogisk utdannelse. Da kvalifiserer du altså til å være lærer, og får tittelen adjunkt eller lektor. Hva du blir avhenger av hvilken grad du har fra før. Det er altså mange veier til målet, og det er viktig at du velger det som er best for deg.

Om du har studert et kunstfag som for eksempel teater eller tegning, kan du også velge praktisk-pedagogisk utdannelse. Om du er utdannet skuespiller kan det være en givende måte å ha en fast deltidsjobb om du jobber som frilanser slik at du er sikret en fast inntekt. Da jobber du ofte om ettermiddagene eller kveldene, slik at du kan jobbe som skuespiller om dagen. Mange synes dette kan være praktisk. Du er også med på å spre mye glede og kunnskap om kunst om du velger dette. Når du skal velge vei til yrke, tenk på:

  • Om du vil ta praktisk-pedagogisk utdannelse
  • Hvilke fag du ønsker å undervise i

Andre måter å bli lærer på

Hverdagen som lærer

Før du begynner på utdannelsen er det viktig at du vet hva en lærer er. Læreren kalles noen ganger «sjefen i klasserommet» av mange grunner. Du har ikke bare hovedansvaret for at barna eller ungdommene lærer det de må, men også at de har en god hverdag. Det innebærer at de ikke opplever mobbing og har det fint i klasserommet. Om noen ikke har det godt hjemme, er du en person de kan fortelle det til. Det er mye ansvar å ha, men det er også givende å være en så viktig person for så mange.

Jobben som lærer innebærer også mye arbeid på ettermiddagene og helgene. Du er ansvarlig for å lage et godt undervisningsopplegg for elevene og det krever mye forberedelse. Du må også rette prøver og stiler, og arrangere foreldresamtaler en gang i semestret. Disse må ofte holdes om kvelden. Det er spesielt mye å gjøre før jul og sommerferien, men da får du en god og lang ferie da du kan stresse ned og slappe av. Vær derfor klar over at du ikke er ferdig på jobben klokken fem. Læreryrket innebærer:

  • Arbeid om ettermiddagene og kveldene
  • Lange og gode ferier

Klar for læreryrket?

Etter å ha lest denne guiden er du kanskje klar for å begynne veien mot læreryrket. Først må du bestemme deg for hvilket trinn du vil undervise og hvilke fag du vil undervise i. Da vil mye falle på plass når du skal velge utdanningsløp. Du har også flere høyskoler å velge mellom, og da får du også sjansen til å bo i en ny by. Kanskje du vil ta et semester i utlandet? Det er slike valg du må ta etter at du har bestemt deg for utdanningsløpet du vil gjennomføre.

Å arbeide som lærer er hardt arbeid, men det er viktig både for elevene og samfunnet. Det er givende å se at elevene forstår mer av samfunnet, og det er viktig for samfunnet at alle har kunnskap. Du vil bli en viktig person i elevenes liv som de vil huske i mange år. Du vil også få bruk for all kunnskapen du har fått, og det er en flott opplevelse å gi det videre. Å være en lærer er innholdsrikt, og ingen dager er like. Nå vet du det du trenger om å bli lærer.

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.