Hvordan investere pengene riktig?

investere pengene

En gjennomtenkt strategi for investering kan være forskjellen mellom en pen verdiøkning og store tap. Derfor er det viktig å ta informerte valg. Det finnes mange som gjerne vil gi deg råd om hvordan du skal investere dine penger, men husk at rådgiveren i banken egentlig er en selger. Han eller hun vil sannsynligvis ikke gi deg råd som gjør at du taper mye penger, men rådene vil uten tvil være preget av at det er produkter som banken tjener penger på som trekkes fram.

Tenk tidshorisont

Når du skal bestemme deg for en investeringsstrategi, bør du begynne med å dele opp det beløpet du har tilgjengelig i henhold til hvor langt tidsperspektiv du har. Hvis du for eksempel har 100 000 kroner tilgjengelig til sammen, kan det være at du kan investere 50 000 langsiktig og beholde 50 000 plassert på en konto med akseptabel rente. Hensikten med det er å ha 50 000 tilgjengelig for uforutsette utgifter eller nye spennende investeringer. Vær forsiktig med å binde opp all kapital.

  • Fordel tilgjengelig kapital etter tidshorisont
  • Ha alltid en buffer tilgjengelig

Tidsaspektet er dessuten svært viktig for hvilke investeringer som er aktuelle. Enkelt forklart vil tilgjengelige alternativer være mer begrenset jo kortere tidshorisont du har. Hvis du for eksempel skal kjøpe en is for dine penger om 10 minutter, da har du egentlig ingen alternativer utover å beholde pengene dine som kontanter eller saldo på en konto. Det spiller ikke noen rolle hvor lite avkastning det gir, du har ikke noe alternativ. Samtidig spiller kanskje heller ikke avkastningen så stor rolle på penger som du uansett skal benytte i løpet av kort tid.

Hvordan investere pengene riktig

Omvendt vil du på svært lang sikt ha tilgang til en mengde ulike investeringer. Du kan for eksempel velge kontoer eller andre verdipapirer som har en bindingstid, da vil du kunne få høyere avkastning. Samtidig som du tar en risiko for at det dukker opp et bedre tilbud som du ikke kan benytte deg av, det er viktig å være klar over. På lang sikt har du dessuten mulighet å se på avkastningen over lang tid, og det er ikke farlig om du taper noe penger inneværende måned.

  • Langt tidsperspektiv gir deg flere muligheter
  • Bindingstid kan være både positivt og negativt

Risiko følger avkastning

Det finnes en sannhet som gjelder alle investeringer uansett tidsaspekt, og det er at risiko følger avkastning. Hvis du kjøper et Flax-lodd kan du potensielt få en kjempestor avkastning på noen få sekunder, men risikoen for at du ikke vinner noe er stor. På omvendt måte vil en bankkonto med bare én eller to prosent i avkastning per år ha en tilnærmet ikke-eksisterende risiko. Dette henger selvfølgelig sammen med tidsaspektet, penger du trenger om kort tid bør du ikke utsette for overdrevet høy risiko.

Risiko følger avkastning

Sparing i rentepapirer

En av de enkleste spareformene er sparing som gir avkastning i form av en fast eller flytende rente. Dette kan være bankkontoer, obligasjoner eller rentefond som inneholder flere ulike rentepapirer. Felles for alle disse formene er at de gir en relativt sett lav avkastning, med lav risiko. Det finnes selvfølgelig ulike varianter med ulik risiko, du kan for eksempel få relativt høy avkastning på obligasjoner uten sikkerhet i selskaper med tvilsom økonomi. Samtidig følger det da en høy risiko for at selskapet helt enkelt ikke kan betale tilbake beløpet til deg.

Sparing i aksjer og fond

Sparing direkte i aksjer eller indirekte via aksjefond er en svært populær spareform. Det å kjøpe aksjer og aksjefond betyr helt enkelt å kjøpe andeler i et selskap, og som aksjeeier tar du del i avkastningen til selskapet. Det betyr at du hvert år vil kunne få penger utbetalt i form av utdeling fra selskapet, men de fleste aksjeeiere håper også at aksjen skal bli mer verdt når selskapet utvikler seg og blir mer verdifullt for eierne. Denne gevinsten realiserer du først når du selger aksjen.

Sparing i aksjer og fond

Aksjefond er en samling med ulike aksjer som kjøpes i andeler. Det betyr at du indirekte kan eie mange forskjellig aksjer uten å måtte kjøpe enkeltaksjer. Dette vil gi deg lavere risiko, og fjerne risikoen som følger med at et enkeltselskap går konkurs eller taper mye penger. En spesiell variant av aksjefond er såkalte indeksfond, som kan passe godt for mange private investorer. Et slikt fond følger indeksen på for eksempel Oslo Børs slavisk basert på automatisk handel, og du betaler mye lavere gebyrer og omkostninger.

Avanserte spareprodukter

Det finnes en rekke spennende spareprodukter som kan benyttes i tillegg til sparing med rente, aksjer og fond. Noen av de kan være svært kompliserte og risikofylte, for de aller fleste privatpersoner handler det kanskje mest om å sette litt ekstra krydder på porteføljen. Et eksempel er opsjoner og derivater, der du kan kjøpe en mulighet til å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir på et senere tidspunkt. Disse omsettes ofte på en måte som nesten tilsvarer veddemål, så vær klar over at du kan tape mye penger.

Kryptovaluta som Bitcoin har fått mye oppmerksomhet, men myndighetene har aktivt frarådet investering i denne formen for valuta. Til tider er det ekstreme bevegelser i kursene på Bitcoin og de mange andre alternativene, og det er vanskelig å se hva den underliggende verdien egentlig er på sikt. Dessuten er kryptovaluta et av de områder der det foregår en del lyssky aktivitet på nett. Vær på samme måte forsiktig med unoterte aksjer og andre tilbud som fremstår som for gode for å være sanne, da det ofte er tilfelle.

Hvorfor jevn sparing lønner seg

Uansett spareform, men kanskje spesielt for aksjer og aksjefond, er det fornuftig å spare jevnt over tid. Hensikten med en slik strategi er å få med deg ikke bare nedturene, men også alle oppturene i markedet. Private investorer har sjelden perfekt tilgang til informasjon, og det er en stor risiko for at du som privatperson kjøper aksjer når de er på topp, og kanskje selger i panikk når de er på bunn. Det gir dessverre ikke noen god avkastning over tid, i tillegg til å være tidskrevende.

Se for deg at du kjøper en andel i en aksjefond for 100 kroner måned A. Deretter taper den dessverre nesten all verdi, slik at du i måned B har bare 10 kroner igjen. I og med at du vet at du skal spare jevnt kjøper du dog andeler i måned B også, og får da faktisk 10 andeler for de samme 100 kronene, slik at du nå har 11 andeler. I måned C, den tredje måneden, øker verdien til 50. Fortsatt lavere enn måned A, men du har nå 550 kroner.

Aksjesparekonto

Et begrep du sannsynligvis kommer bort i når det gjelder sparing, er såkalte aksjesparekontoer. Dette er en gunstig måte å spare på som du kan benytte deg av når du sparer i aksjer og fond. Når du plasserer dine verdipapirer på aksjesparekontoen vil du ikke måtte betale skatt på avkastningen før du tar den ut fra kontoen. Det betyr både at du kan ta ut det investerte beløpet uten å utløse skatt, og at du kan endre plasseringer underveis uten å måtte skatte. Dette kan gi store effekter på sikt.

Oppsummering

Kort oppsummert bør du alltid begynne med å fordele beløpet du skal investere i henhold til tidshorisont, før du setter deg inn i hvilke spareprodukter som er akseptable med tanke på avkastning og risiko for de ulike delene av din portefølje. Husk å alltid beholde en buffer med lett tilgjengelig kapital, slik at du har penger til uforutsette utgifter. Et siste avsluttende råd kan være å sette av en liten sum til investering i deg selv, det er ikke bare bankkontoen som skal vokse.

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.