Hvordan lage en perfekt CV?

perfekt CV
  • God struktur
  • Oversiktlig og ryddig oppsett

CV er ditt markedsføringsverktøy, det er ditt salgsdokument. Her skal du selge deg selv og fremheve dine egenskaper slik at du fremstår som den arbeidstakeren selskapet er ute etter. Det er viktig at CV-en din har en god struktur som er lett å lese, og at den har et ryddig utseende. Aller helst bør den også ha et godt portrettbilde av deg. Det heter at et bilde sier mer enn tusen ord! Du må også fremheve de egenskapene som er viktig for akkurat den jobben du søker på. Derfor må du gjøre deg godt kjent med innholdet i salgsannonsen og hva stillingen innebærer når du utarbeider din CV.

Helt øverst på CV-en skal det stå Curriculum Vitae i stor skrift midt på arket. Deretter kommer headingen som det øverste feltet på selve CV-en. Her skal bildet ditt stå, sammen med dine personlige opplysninger. Med det menes navn, adresse, alder, sivilstand, telefonnummer, e-post og eventuell nettside (ikke påkrevet) eller annen kontaktmetode. Under dette feltet kommer dine nøkkelkvalifikasjoner. Dette skal være som et lite sammendrag av dine kvalifikasjoner, rettet mot stillingen du søker på. Dette for å gi en kickstart på CV-en og motivere leseren til å lese videre. Eksempel på nøkkelkvalifikasjoner kan være: «2-års vikariat som resepsjonist på medisinsk klinikk», «3-års erfaring som frivillig ungdomsmedarbeider», «5 måneder som avisbud» etc.

Arbeidserfaring og utdanning

Mens nøkkelkvalifikasjoner drar fram de beste egenskapene rettet mot stillingen du søker på, vil avsnittet med arbeidserfaring ramse opp all arbeidserfaring du har opparbeidet deg gjennom livet. Her skal alt ramses opp i motsatt kronologi, altså det nyeste først. Her starter du altså med den siste jobben du hadde og går så gradvis tilbake i tid. Eksempel: «2018–2019: Eventkoordinator ved Ditt firma AS i Drammen», «2017–2018: Assistent i eventbyrået Ditt Event AS i Oslo» osv. Om du er ung og ikke har opparbeidet deg så mye arbeidserfaring ennå, kan du heller fokusere mer på dine egenskaper og på å skrive en god arbeidssøknad tilpasset stillingen du søker på.

Hvordan lage en perfekt CV

Utdanning får også sin egen seksjon på CV-en. De aller fleste stillinger som utlyses krever at du har utdanning i fagområdet stillingen går inn under. I denne seksjonen starter du også med det siste først og arbeider deg gradvis tilbake i tid. Her trenger du ikke å gå helt tilbake til barne- og ungdomsskolen, da dette er obligatorisk skolegang og ikke har noen betydning for stillingen du søker på. Det er viktig at du ikke bare ramser opp skoler og studieretning, men også understreker masteroppgaver, bacheloroppgaver, doktorgrader etc. Har du i tillegg tatt kurs, bør dette ramses opp i en egen seksjon under utdannings-seksjonen. Også her skal du starte med det siste kurset du gjennomførte.

Språk og personlige egenskaper

Språk kan i enkelte stillinger være veldig viktig, avhengig av type stilling du søker på. I denne seksjonen skal du liste opp alle språkene du behersker, og på hvilket nivå du behersker dem. Eksempel på dette kan være: «Engelsk, skriftlig og muntlig, høyt nivå», «fransk, skriftlig og muntlig, middels nivå». I denne seksjonen bør du også nevne ditt morsmål. Hva personlige egenskaper gjelder, så bør du trekke fram noe som er viktig tatt i betraktning hvilken stilling du søker på. Om du for eksempel søker på en stilling der du er selskapets ansikt utad, bør du legge vekt på å fremheve at du er serviceinnstilt, blid, omgjengelig, fleksibel etc.

  • Arbeidserfaring, utdanning og kurs listes opp i motsatt kronologi
  • Fremhev personlige egenskaper som passer til stillingen du søker på

Språk og personlige egenskaper

Fritidsinteresser

Avslutningsvis bør en CV inneholde en seksjon der du sier litt om dine interesser og hobbyer. Her kan du kort nevne hva du bruker fritiden til, og har du en spesiell forkjærlighet for et spesielt emne så er det her du skal nevne dette. Selv om dine interesser ikke nødvendigvis har noe med stillingens krav å gjøre, så er denne seksjonen viktig for å bedre lære deg å kjenne som person. Kanskje søker du på en stilling som kelner, og du tenker at din hobby som frimerkesamler ikke har noen betydning i så henseende. Det har du rett i, men før det allikevel opp på CV-en slik at de som leser den kan danne seg et helhetlig bilde av deg.

Liten eller ingen arbeidserfaring

Ikke alle har så mye arbeidserfaring å skilte med. Dette gjelder spesielt unge og nyutdannede som søker arbeid for første gang. Det er allikevel viktig å utarbeide en god CV med alle de punktene som er nevnt ovenfor. Har du derimot ikke arbeidserfaring i det hele tatt, kan du kutte ut akkurat den seksjonen og heller legge vekt på personlige ferdigheter og utdanning. I dette tilfellet bør det også legges ekstra stor vekt på å utarbeide en veldig god arbeidssøknad skreddersydd for akkurat den stillingen du søker på. Her må du dra fram de egenskapene du tror er viktig å ha i aktuell stilling, og understreke hvorfor akkurat du ønsker denne stillingen.

Liten eller ingen arbeidserfaring

Selg deg selv

Som nevnt tidligere i denne artikkelen, så er en CV ditt salgsdokument. Det er her du skal selge deg selv. Derfor er det viktig at CV-en er hundre prosent korrekt av både utseende og innhold. Det er også viktig at du skreddersyr CV-en til hver enkelt stilling du søker på (det samme gjelder for arbeidssøknaden). Det kan være fristende å trykke opp et visst antall CV-er og dele ut i hytt og pine, men ikke gjør den feilen! En arbeidsgiver vil fort merke «samlebånds-effekten» på en CV som ikke er skreddersydd for akkurat den stillingen som utlyses i vedkommende bedrift. Ta deg tid til å gjøre et godt stykke arbeid, og sjansen for at jobben blir din øker.

Presentasjonsteknikker

Ved utforming av en CV kan du dra nytte av noen teknikker hentet fra reklamebransjen. En av teknikkene går ut på å tallfeste opplysningene dine. Du gir den samme informasjonen, men opplysningene blir med ett mer interessante å lese. Et eksempel på dette kan være: «jobbet som ungdomsmedarbeider» mot «jobbet i 2 år som ungdomsmedarbeider for 14 vanskeligstilte ungdommer». Den siste setningen sier mye mer om arbeidet og er mer interessant å lese, samt at leseren får et mye mer nyansert bilde av deg. Apropos bilde, så er også dette et viktig poeng. Bruk et godt portrett, hvor du ser våken, blid og velstelt ut. Husk at du skal selge deg selv både billedlig og skriftlig!

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.