Hvordan skrive et motivasjonsbrev?

motivasjonsbrev

Motivasjon er ofte definert som de biologiske, psykologiske og de sosiale faktorene som aktiverer og opprettholder oppførsel i forskjellig grad av intensitet for å oppnå et visst mål. Ifølge de amerikanske psykologene Edward Deci og Richard Ryan finnes det to forskjellige typer motivasjon: indre motivasjon og ytre motivasjon. Indre motivasjon er den naturlige motivasjonen som gjør at man er motivert til en spesifikk aktivitet, mens ytre motivasjon er motivasjonen som kommer fra et ønske om en belønning eller et mål som står utenfor den spesifikke aktiviteten som gjøres.

Hva er et motivasjonsbrev?

Et motivasjonsbrev, også kalt «personal statement», er ofte brukt for å søke studier i utlandet, spesielt i land som USA, Canada og Storbritannia. Dette dokumentet skal vise hvorfor du er det beste valget for ditt valgte studie, noe som gjøres ved å vise frem din motivasjon for fagene og din interesse ovenfor studiestedet du søker på. Lengden på brevet kan variere fra sted til sted, men anbefalt lengde er ofte rundt én A4 side, derfor er det viktig å tenke godt over hva man skal ta med for å presentere seg på en god og konkret måte.

Det kan ofte være vanskelig å starte skrivingen på et slikt brev. Derfor er det viktig å starte prosessen tidlig slik at du har god tid til å tenke på hva du vil ha med i brevet, hva som er viktig, og hvordan du på best mulig måte kan formulere deg. Om man starter tidlig har man også muligheten til å legge til flere punker etterhvert som man kommer på dem, og får tenkt godt over de tingene man har skrevet ned. Ting som kan hjelpe til med å få i gang skriveprosessen er for eksempel:

  • Snakk med andre som har vært gjennom prosessen
  • Lag et tankekart eller en liste med stikkord med relevante ting for brevet
  • Spør venner og bekjente om tips

Hvordan skrive et motivasjonsbrev

Hva bør du skrive om?

De som skal lese ditt motivasjonsbrev er interessert i å vite hvorfor du er best egnet til å få en plass ved deres institusjon. Derfor er det viktig å presentere seg selv på en måte som viser at du er en engasjert, bidragsytende og aktiv person, både i akademisk sammenheng og på fritiden. Ofte er det mange studenter som søker samme studieretningen som deg, så det er viktig å vise hvorfor nettopp du er den beste kandidaten og hva du kan bidra til for å lage et bedre studiemiljø.

I brevet ditt er det viktig å vise at du er en student som kommer til å fullføre studiet og at du er motivert av flere av aspektene ved å komme til nettopp dette studiestedet. Gjerne skriv hva som gjorde at du ble interessert i dette spesifikke stedet, hvordan du fikk høre om det og hva du har hørt fra tidligere elever som har gått gjennom det samme. Det er også viktig å vise at du brenner for dette feltet og viser at dette valget vil hjelpe deg å oppnå det du vil jobbe med videre.

Dine akademiske egenskaper

Det viktigste å skrive om når du skal skrive et motivasjonsbrev er dine faglige egenskaper. Start motivasjonsbrevet med å fortelle litt om ditt nåværende studie, hvor langt du har kommet i din utdanning og hva du synes er spesielt interessant med ditt fagfelt. Du kan også kort nevne dine akademiske planer for fremtiden og hva du håper å oppnå gjennom å få studere videre ved ditt valgte studiested. Hvis det er et fag du er spesielt interessert i ved studiestedet du søker, kan du skrive kort om hvordan du tror dette faget vil være spesielt relevant for deg.

I den faglige delen av ditt motivasjonsbrev kan du også forklare hva du har fått ut av studiet ditt så lang. Om du har en svakere karakter i ett fag grunnet uforutsette omstendigheter slik som sykdom kan du forklare dette her. Allikevel er det viktig å ikke bruke for mye plass på dette når du søker studier i utlandet, men heller holde søkelyset på dine positive akademiske egenskaper, spesielt de tingene som kan dra deg frem som en spesielt engasjer student. Relevante spørsmål du kan stille deg selv er:

  • Hvorfor er du interessert i dette studiet? Hva kan du få ut av det akademisk?
  • Hvorfor har du valgt dette spesifikke studiestedet?
  • Hva håper du å få ut av oppholdet?

Dine akademiske egenskaper

Personlighet

Når du skriver motivasjonsbrev er det viktig at brevet viser frem deg som person. Det er derfor viktig at du også holder av litt plass i motivasjonsbrevet til å skrive om hva som motiverer deg til å dra til ditt valgte studiested utenfor akademisk motivasjon. Dette kan være ting som å ville forbedre språkkunnskaper, lære mer om en annen kultur, eller andre tilknyttinger du har til landet. Ved å inkludere dette vil brevet ditt få mer personlighet, og det vil vise at du har flere forskjellige faktorer som er med å motivere deg for studiet.

For å vise mer av din personlighet er det også hjelpsomt å nevne hva du liker å gjøre på fritiden og hvordan disse aktivitetene har gitt gode egenskaper som kan brukes som student. Å vise hvordan du er engasjert i fritiden kan vise frem hvordan du vil passe inn som en aktiv og sosial student i studiestedets studentmiljø, samtidig som det kan vise hvordan positive egenskaper du har tilegnet deg gjennom fritidsaktiviteter har gjort deg til en bedre egnet student. Fritidsaktiviteter som kan være relevante å nevne i din søknad kan være ting som:

  • Frivillige verv, medlemskap i organisasjoner
  • Betalt arbeid
  • Relevante hobbyer

Før du leverer

Når du føler at du er ferdig med å skrive motivasjonsbrevet er det sterkt anbefalt å få noen til å lese gjennom for deg og komme med innspill. Å få andre til å lese teksten din kan for noen være ukomfortabelt, men det er ofte hjelpsomt og kan styrke teksten. Om denne personen har skrevet et slikt brev selv eller kjenner deg godt kan han/hun også komme med gode innspill til ting du burde ha med som du ikke har tenkt på, samtidig som personen kan hjelpe til å se feil du kanskje ikke ser selv.

Helt til slutt er det viktig å også lese gjennom en siste gang selv før du sender inn ditt motivasjonsbrev. Dette er både for å se over eventuelle skrive- og grammatikkfeil, samtidig som du en siste gang får sett om du har presentert deg selv på best mulig måte. Ved å lese gjennom en siste gang har du også muligheten til å omstrukturere teksten din slik at alle punktene blir presentert på en mest naturlig måte. Pass på at motivasjonsbrevet er verken for langt eller for kort, og at du ikke har tatt med noe unødvendig.

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.