Hva er de beste sykehusene i Norge?

sykehusene i Norge
  • Offentlige sykehus
  • Fritt sykehusvalg (både private og offentlige institusjoner)

Sykehussystemet i Norge er en av verdens beste helsetjenester. Nylig ble norsk helsevesen rangert på femteplass i en internasjonal undersøkelse gjort av Healthcare Access og Quality Index. Innleggelse på sykehus er helt gratis ved offentlige sykehus her til lands. Private sykehus må du selv betale, unntatt de som har avtale med staten, og som er med i systemet for fritt sykehusvalg. Noen typer undersøkelser som utføres på poliklinikk-delen av et sykehus må betales en egenandel for. Hvis det ikke er akutt, må all kontakt med sykehus være henvist fra enten fastlegen din eller en spesialist.

Det er mulig å benytte seg av private sykehus ved behandling eller undersøkelse som har blitt henvist av fastlege. Private sykehus som er med i fritt sykehusvalg-systemet i Norge og godkjent av regionalt helseforetak eller Helfo, kan benyttes med samme rettigheter som på et offentlig sykehus. Grunnen til at det offentlige har avtaler med private sykehus, er for å få ned helsekøen samt gi pasientene et bredt tilbud av spesialister og behandlingsmetoder. Private sykehus som ikke er med i fritt sykehusvalg må du selv betale for.

Hvordan velge sykehus?

Når du blir henvist til sykehus blir du som regel henvist til det nærmeste offentlige sykehuset eller private sykehuset i ditt fylke. Sykehusene har høy kompetanse og kvalitet til å behandle de fleste sykdommer og operasjoner, men noen sykehus har flere spesialister og utstyr til mer komplisert behandling enn andre sykehus. For veldig komplisert sykdom som kreft og vanskelige operasjoner, kan pasienten bli henvist til et sykehus i en annen fylkeskommune som har bedre utstyr og kompetanse. Det er også mulig å velge et privatsykehus som er spesialisert for din type behandling.

Hvordan velge sykehus.

Det er vanskelig å rangere hvilket sykehus som er bedre enn andre. Det er som regel sykehusets tilgang på spesialutstyr og spesialkompetanse som avgjør hvilket sykehus som er best for din behandling, uavhengig om det er offentlig eller privat. Ved for eksempel kreft, er det ofte Radiumhospitalet i Oslo som har den beste behandlingen. Når det gjelder hjerteinfarkt og hjerneslag er det Feiring, Haukeland, Haugesund, Rikshospitalet og St. Olav som gir pasientene best overlevelsessjanse. Til syvende og sist er det som regel ventekøen ved de forskjellige sykehusene som avgjør hvilket sykehus som blir valgt.

Egenandel du selv må betale

Innleggelse på sykehus ved akutt behandling eller henvisning fra fastlege eller spesialist er gratis. Ved undersøkelse eller enkle behandlinger som er henvist til spesialister eller sykehus, må en egenandel betales. Summen på egenandelen per undersøkelse eller behandling varierer, men til sammen skal ikke egenandelen overstige 2 369 kroner i året. Noen grupper – som barn, gravide og dem som behandles etter yrkesskade – betaler ikke egenandel verken på sykehus eller hos fastlege. Dette gjelder også for private sykehus som er med i fritt sykehusvalg-systemet. Hos andre private sykehus må pasienten selv betale, uansett behandling.

  • Dine rettigheter som pasient
  • Klage og feilbehandling

Dette har du rett på som pasient

Som pasient har du en rekke rettigheter. Det er mulig å kontakte Pasientombudet for å få informasjon for hvilke rettigheter du har. Du kan få dekket transport til ditt behandlingssted. Du kan velge selv hvilket transportmiddel, men du får dekket etter antall kilometer. Ved reise på over 300 km dekkes transport tilsvarende billigste reisemåte med offentlig transport. Hvis det av helsemessige årsaker ikke kan brukes offentlig transport, kan du få tilrettelagt transport. Du har også rett til innsyn i journalen din. På Helsenorge.no kan du logge deg inn og finne din pasientjournal.

Hva er de beste sykehusene i Norge

Klage på behandlingen du har fått

Du har rett til å klage hvis du ikke mottar de helse- og omsorgstjenestene du har krav på. Ikke vær beskjeden, men krev din rett! Du kan klage på lege og sykehus, søke om erstatning ved feil eller manglende behandling. Du kan klage på avslag på behandling og avslag på henvisning til spesialist. Ikke vent med en eventuell klage. Vær raskt ute med å si ifra. Både for din egen del, men også for at klageretten ikke skal utløpe. Husk at hver klage bidrar til en korrigering av systemet til fordel for alle.

Rangering av sykehus

Det er vanskelig å rangere sykehusene etter hvilket som er best. Hvis du skal finne det beste sykehuset må du se på hvilken behandling eller operasjon du trenger. Ved enkel behandling eller operasjon, så har alle jevnt over god kvalitet. Det er ofte ventetiden som gjerne avgjør hvilket valg du skal ta. Når det gjelder avansert behandling og operasjon er det noen sykehus som har spesialisert seg innen spesielle typer sykdommer eller behandlinger. Derfor kan privatsykehus med spisskompetanse være mer egnet enn generelle offentlige. Behandlingsbehovet ditt avgjør om det blir ved et privat eller offentlig sykehus.

Rangering av sykehus

Oppsummering

Egenandelen skal ikke overstige 2 369 kroner i året. Spar på kvitteringene dine, selv om det meste skal være loggført på ditt personnummer i det offentliges dataregistre. Barn og gravide betaler heller ikke egenandel, verken på sykehus eller hos fastlege. Utlendinger på midlertidig besøk i Norge, og nordmenn som kommer tilbake hit etter å ha vært mange år bosatt utenlands, skal få tilbud om behandling i den kommunen de henvender seg til. For dem kan det være snakk om større egenandel enn for fastboende i Norge innmeldt i Folketrygden.

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.